Payday loans
Patika WEB Patika Könyvek Homeopátia ORGANON 6. KIADÁS

Aranysárkány WEB Patika

kosarának tartalma

Az Ön kosara pillanatnyilag üres.

Könyvek arrow Homeopátia arrow ORGANON 6. KIADÁS
ORAL-B GYERMEKFOGKRÉM / 50mlORGANON IV. KIADÁS (AZ 1830-AS MAGYAR VÁLTOZAT REPRINTJE)

ORGANON 6. KIADÁS


ORGANON 6. KIADÁS

( Gyártó: - )

Ár: 7 980 FT (beleértve 5 % adó)A gyógyítás mûvészetének gondolatrendszere.

Az eredeti mû hatodik kiadásának magyar fordítása. ,,Aude sapere".

Budapest, Magyar Homeopata Orvosi Egyesület, 2005.

ISBN 963-219-551-5

A magyar fordítás alapjául szolgáló kiadás:
Samuel Hahnemann: Organon der Heilkunst. Nach der handschriftlichen Neubearb. Hahnemanns für die 6. Aulage hrsg. und mit Vorw. versehen von Richard Haehl. Leigzig. Schwabe, 1921

Fordította: Gazdag Márta
Lektorálta: dr. Horváth Katalin és dr. Kálmán Eszter
A borítót tervezte: Votin Dóra

Elõszó a magyar kiadáshoz

A homeopátiás gyógyítás elvi alapjait tartalmazó könyvet tartja kezében az Olvasó.
Mit mond egy kétszáz évvel ezelõtt íródott orvosi mû a XXI. század emberének és orvosának?
Gyorsan változó mai korunkban az érdeklõdés az analitikus tudományok felõl egyre inkább a szintetizáló tudományok felé fordul. A részek részleteinek elemzése mellett mind fontosabbá kezd válni az Egész mûködésének kérdése. Megbetegedett testrészeinek külön-külön való gyógyítása mellett egyre több ember óhajtja egész szervezetének gyógyulását, testének-lelkének együttes egészségét. Hahnemannt már a XIX. század elején a beteg ember igazi, teljes, testet-lelket érintõ gyógyulása izgatta. Nem elégedett meg pusztán a tünetek megszüntetésével, a baj forrását akarta felszámolni, és a betegség egészét kívánta meggyógyítani. Egy hosszú élet kutatómunkája során rátalált az egészség helyreállításának módjára és megalkotta a gyógyítás mûvészetének gondolatrendszerét.
Christian Friedrich Samuel Hahnemann 1755-ben született Meissenben. Bár orvosként vált világhírûvé, saját korában az egyik legismertebb gyógyszerész és vegyész is volt egyben. Jól ismerte az orvostörténeti irodalmat, Hippokratész, és több más ókori tudós és filozófus nézeteit és fejtegetéseit a hasonlóság egyetemes természeti törvényérõl. Ennek lényege abban áll, hogy bármely erõsebb hatás megszünteti a nálánál gyengébb, ám hozzá hasonló hatást. Hahnemann rájött arra, hogy ez a törvény az élõ szervezet mûködésére is érvényes1.

1(lásd: 26-29. §) A betegségek természetes lefolyásának megfigyelése és a saját kísérletei vezették rá a gyógyítás alaptételének felismeréséhez és megfogalmazásához: ,,A kíméletes, gyors, biztos és tartós gyógyítás érdekében minden egyes kóresetnél olyan gyógyszer választandó, amely önmagában elõ tud idézni egy ahhoz hasonló szenvedést, mint amit meg kell gyógyítania!", azaz ,,hasonló a hasonlóval gyógyítandó".

Hahnemann összegyûjtötte és rendszerezte az új módszerrel nyert gyógyítói tapasztalatait, majd következtetéseit összefoglalva megírta és 1810-ben megjelentette az Organont. Életében e jelentõs mû öt kiadást ért meg, s ezekbe folyamatosan beleépítette gyógyító munkája során tett újabb felismeréseit. Az ötödik kiadás nyomtatott példányába számos bejegyzést írt, de halála megakadályozta e végsõ változat közzétételét. A kéziratot hosszas hányódás után 1921-ben Richard Haehl jelentette meg; ez az Organon hatodik kiadása, Hahnemann életmûvének betetõzése. Fontos hangsúlyozni, hogy benne a gyógyszeralkalmazással kapcsolatos elvek a Q-potenciákra vonatkoznak. Valamennyi korábbi írásából azokat a gondolatokat, amelyek nem egyeznek az Organon hatodik kiadásában leírtakkal, a szakma Hahnemann korai, még nem végsõ véleményének tartja. Kivételt képeznek a C-potenciák adagolását meghatározó útmutatások, amelyekrõl a végsõ véleményét a szerzõ az ötödik kiadásban fogalmazta meg. A világ valamennyi homeopatája az Organon hatodik kiadását tekinti mestersége, hivatása alapjának. E mû elsõ magyar fordítását jelenteti meg most a Magyar Homeopata Orvosi Egyesület.
A negyedik kiadás XIX. századi magyar fordítása régies nyelvezete miatt nehezen érthetõ, és mint arra a fentiek rávilágítanak, tartalmában sem teljes. A jelen fordításban Gazdag Márta igényes, gondos munkájának köszönhetõen élvezettel olvashatók Hahnemann lendületes, logikusan felépített, összetett gondolatsorai. A mû hiányt pótló kiadását anyagilag támogatta a Német Homeopata Orvosok Központi Szövetségének kötheni alapítványa, az Alapítvány a Homeopátiáért; kuratóriumának ez úton fejezzük ki köszönetünket. (www.homoeopathie-stiftung.de)
Az elmúlt kétszáz évben számos gyógyító és orvos alkalmazta Hahnemann útmutatásait. A betegeknél elért eredmények rengeteg kísérletezõt meggyõztek Európától Amerikán át Indiáig. A Hahnemann által leírt szerek hatásai kétszáz éve ugyanazok, a tapasztalat útján megismert gyógyszerek változatlanul használhatók hasonló esetekben: ugyanolyan tüneti képre kétszáz éve ugyanazon szer adható jó eredménnyel. A könyvben példaként említett korabeli betegségek és orvosi kezelési módok egy része ma elavultnak tûnik, de az általuk közvetített összefüggések a ma elterjedt betegségeknél és kezeléseknél is érvényesek. Annak ellenére, hogy Hahnemann kora óta rengeteg újabb tapasztalat gyûlt össze, és hogy napjainkban számos újabban kipróbált szert is alkalmaznak, valamennyi homeopata orvos egyetért abban, hogy a homeopátiás gyógyítás az e mûben megfogalmazott elveken nyugszik.
Aki a gyógyítás mûvésze kíván lenni, annak érdemes megfogadnia Hahnemann mottóját: ,,Aude sapere2" - azaz ,,Légy bölcs, és vedd a fáradságot, hogy döntésed a közvetlen érzékelésen alapuljon!"

2A sapere szó azt jelenti: ,,ízlelni", és az ókori élet meghatározó területérõl, a földmûvelés világából származik. Amikor a megfontolt gazda szántót akart vásárolni, odament a helyszínre, kézbe vett egy darab földet, morzsolgatta, szagolgatta. Érdemes-e megvenni? Csak az érzékelés és megfontolás után hozott ítéletet. Ebbõl a fogalomkörbõl származik a sapientia, azaz a ,,bölcsesség" szó is.

Budapest, 2005. október

Dr. Kálmán Eszter

 

 

 SOLANUM MALACOXYLON / 4g
SOLANUM MALACOXYLON   /   4g
910 FT
LETERÕGINZENG KAPSZULA / 50db
LETERÕGINZENG KAPSZULA  /  50db
845 FT
HOMEOGENE 9 TABLETTA / 60 x
HOMEOGENE 9  TABLETTA    /   60 x
1 437 FT
GRIPP-HEEL TABLETTA / 50 x
GRIPP-HEEL TABLETTA   /   50 x
1 890 FT
CHININIUM SULFURICUM / 4g
CHININIUM SULFURICUM / 4g
910 FT